torstai 30. marraskuuta 2017

Tukea nettilukiossa opiskeluun

Nettilukiossa opiskellessa on mahdollista saada monenlaista tukea opintoihin. Tässä blogitekstissäni kerron nettilukion erilaisista tukimuodoista.

Oma ohjaaja

Jokaisella nettilukion opiskelijalla on oma ohjaaja, joka tukee ja auttaa opintojen aikana. Ohjaajaan voi ja kannattaa ottaa aina yhteyttä, jos jokin asia tuntuu epäselvältä, ongelmatilanteissa ja silloin, jos tuntuu siltä, ettei millään pääse etenemään opinnoissa. Ohjaajalta voi myös varata ohjauskeskusteluajan ja keskustella ajan kanssa paremmin opiskeluun liittyvistä asioista. Ainakin itse olen saanut ohjaajaltani kallisarvoista tukea, joka on ollut minulle todella tärkeää ja auttanut minua etenemään opinnoissani. Ohjaajaltani olen aina saanut selvennyksen epäselviin asioihin ja yleensä vieläpä nopeasti.

Kurssin opettajat

Kurssien opettajilta saa myös apua. Opettajalta voi kysyä apua, jos jokin tehtävänanto tuntuu epäselvältä tai ei tiedä, miten tehtävä pitäisi tehdä. Opettajilta voi myös pyytää apua oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen ja tehtävien väliarviointia. Itse olen ainakin saanut opettajilta apua kurssien suorittamisessa.

Tutorit

Nettilukiossa on tutoreita, joihin voi ottaa yhteyttä, jos haluaa keskustella kokeneemman opiskelijan kanssa tai saada kokeneemman opiskelijan näkökulmaa asiaan. Tutoriin voi ottaa yhteyttä, jos tuntuu siltä, että haluaa mieluummin ottaa yhteyttä toiseen opiskelijaan kuin ohjaajaan/opettajaan tai jos kynnys ottaa yhteyttä ohjaajaan/opettajaan tuntuu liian suurelta. Tutoreiden kanssa voi keskustella ihan muutenkin vain. Ainakin itse keskustelen toisten opiskelijoiden kanssa mielelläni opinnoista ja muistakin aiheista.

Nettilukion Facebook-ryhmät

Nettilukion Facebook-ryhmissä voi kysellä opintoihin liittyviä asioita ja muutenkin keskustella. Ryhmissä on hyvä yhteishenki ja asiallista sekä ystävällistä keskustelua.

Ryhmäkurssit ja ilmiöt

Ryhmäkursseilla ja ilmiöissä saa paremmin tukea kuin non stop -kursseilla. Opettaja on enemmän mukana ryhmäkursseilla ja ryhmäkursseilla on luentoja tai kyselytunteja. Ryhmäkursseilla on myös yleensä enemmän keskustelua opettajan ja opiskelijoiden välillä. Ryhmäkursseilla on mahdollista saada vertaistukea toisilta opiskelijoilta.

Nettikoulutuksen torit ja opiskelijatorit

Nettilukiossa pidetään säännöllisin väliajoin nettikoulutuksen toreja. Näitä toreja vetävät ohjaajat tai opettajat ja niissä keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista. Joskus toreilla on myös kevyempiä aiheita ja teemoja. Opiskelijatorit ovat opiskelijakunnan järjestämiä toreja eri aiheista. Ne ovat opiskelijavetoisia. Itsekin olen ollut mukana järjestämässä melkein kaikkia opiskelijatoreja. Aiheina on ollut musiikki, liikunta, lukio ja tulevaisuuden haaveet sekä opiskelu ja perhe.

Yleinen läksypiiri

Yleisessä läksypiirissä voi keskustella opinnoista ja pohtia tehtäviä yhdessä. Myös muista asioista voi keskustella vapaasti. Yleinen läksypiiri on opiskelijavetoinen (paikalla ei siis ole opettajia).

Matikan laskutunti

Matikan laskutunnilla voi kysellä opettajalta matematiikan opiskeluun liittyviä asioita. Laskutunnilla voi esimerkiksi pyytää apua tehtäviin. Viime aikoina laskutunnilla on käsitelty myös jonkin verran Geogebran käyttöä.

English Club

English Club on englannin kyselytunti, jossa toisinaan myös harjoitellaan englannin kuullunymmärtämiskoetta. En ole kovin paljon ollut mukana English Clubeissa, mutta silloin, kun olen ollut niissä mukana, niin niissä on käsitelty kielioppiin liittyviä asioita. Joskus on ollut myös keskustelua tietystä teemasta. Muutaman kerran olen myös ollut harjoittelemassa englannin kuullunymmärtämiskoetta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti