tiistai 21. marraskuuta 2017

Kolme tapaa opiskella nettilukiossa: Itsenäisesti suoritettavat kurssit, ryhmäkurssit ja ilmiöt

Nettilukiossa on kolme erilaista tapaa opiskella: itsenäisesti suoritettavat kurssit, ryhmäkurssit ja ilmiöpohjainen opiskelu.

Itsenäisesti suoritettavat kurssit


Itsenäisesti suoritettavilla kursseilla opiskellaan itsenäisesti ja niillä saa edetä sellaisessa tahdissa kuin itse haluaa. Itsenäisesti suoritettavilla kursseilla ei ole mitään valmista aikataulua vaan se pitää laatia itse. Tosin kurssin opettajalta ja omalta ohjaajalta voi saada apua aikataulun laatimisessa. Kurssin suorittamiseksi pitää tehdä tehtäviä ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaa.

Ryhmäkurssit


Ryhmäkurssit eroavat itsenäisesti suoritettavista kursseista siinä, että niissä on valmis aikataulu, jota pitää periaatteessa noudattaa. Ryhmäkursseilla on myös yleensä AC-luentoja tai kyselytunteja ja ns. ryhmätehtäviä, kuten yhteisiä keskusteluja tietystä aihealueesta. Joillain ryhmäkursseilla on myös ns. vertaisarviointi, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijat arvioivat toistensa töitä. Ryhmäkursseilla saa enemmän ohjausta ja vertaistukea kuin itsenäisesti suoritettavilla kursseilla. Vaikka ryhmäkursseissa onkin aikataulu, niin se ei ole mikään erityisen tarkka ja opettajan kanssa voi neuvotella, jos ei jostain syystä pysty pysymään aikataulussa tai tarvitsee lisäaikaa jonkin tehtävän tekemiseen tai kurssin suorittamiseen.


Ilmiöpohjainen opiskelu


Nettilukiossa on myös mahdollista opiskella ilmiöpohjaisesti. Ilmiöpohjainen opiskelu on oppiainerajat ylittävää ja siinä ei opiskella yhtä ainoaa oppiainetta tai kurssia, vaan tutkitaan tiettyä ilmiötä. Ilmiökursseissa päätavoitteena on tehdä tuotos, joka liittyy tutkittavaan ilmiöön. Tuotos voi olla melkein mitä tahansa. Se voi olla esim. teksti, video, piirros, näytelmä, sarjakuva tai jokin näiden yhdistelmä. Riippuen tuotoksen sisällöstä siitä voi saada osasuorituksia muille nettilukion kursseilla tai jopa kokonaisen kurssisuorituksen. Ilmiökursseilla saattaa olla myös joitain tehtäviä, joita pitää tehdä kurssin suorittamiseksi sen lisäksi, että laatii tuotoksen. Ilmiöissä voi olla mukana vaikka ei tekisikään tuotosta tai kurssin tehtäviä, mutta tällöin kurssilta ei saa suoritusmerkintää.


Missä ilmiöissä olen itse ollut mukana ja mitä olen mieltä ilmiöpohjaisesta opiskelusta


Itse olen ollut mukana ilmiöissä Myytit ja mytologiat sekä Identiteetti. Olen pitänyt ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja se tuo hyvää vaihtelua opintoihin. Ilmiöpohjaisessa opiskelussa saa toteuttaa vapaasti itseään ja omasta mielestäni siinä oppii paremmin kuin itsenäisesti suoritettavilla kursseilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti